« Prethodni | Sledeći»
Nivoi upravljanja
cncstruganje | 02 Okt, 2011, 23:15 | Teorijske osnove programiranja CNC strugova | (1374 Reads)

NC – numeričko upravljanje (upravljanje sa UJ u vidu bušača/čitača trake (sa potrebnom elektronikom) i informacijama u vidu binarnog signala koji se reprezentuje nizom redova izbušenih otvora (npr. izbušen otvor - logička nula; pun materijal - logička jedinica; kombinacija daje broj, slovo - adresu definisanu standardnim DIN/ISO sistemom kodiranja) na pokretnoj traci – nosaču informacija),

NC i CNC sistemi - sličnosti i razlike 

CNC – računarsko numeričko upravljanje (upravljanje sa UJ u vidu računara i upravljačkim informacijama (binarnim signalima) u vidu niza logičkih nula i jedinica odnosno niza naponskih nula (0V-1V) i jedinica (5V).

 CNC - ilustracija primene

DNC – direktno numeričko upravljanje (upravljanje sa UJ koja kontroliše i reguliše rad više NC/CNC mašina, kod koje zadatak UJ nije samo sprovođenje upravljačkih informacija već i njihova sinhronizacija na više pojedinačnih obradnih sistema),

 
Fleksibilni proizvodni sistem sa primenom direktnog upravljanja

AC – adaptivno upravljanje (upravljanje sa korekcijom registrovanih vrednosti poremećaja – npr. korekcija prekoračenja temperature u zoni rezanja - UJ koriguje režime obrade, ili pušta SHP (sredstvo za hlađenje i podmazivanje) u zonu rezanja sve dok se temperatura ne vrati u zadate granice optimalnosti i sl.).

Primena adaptivne kontrole na praćenje alata u CNC obradi

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=150983