Vežba 23.01.2012.
cncstruganje | 22 Jan, 2012, 14:54 | Vežbe - Tehničar za kompjutersko upravljanje | (201 Reads)

Primenom CAD/CAM koncepta izraditi kompletnu tehničko-tehnološku dokumentaciju potrebnu za definisanje tehnoloških, kinematskih i drugih parametara obradnog postupka za deo na slici.

Materijal pripremka je Mesing, maksimalna dubina rezanja za grubu obradu je agr=1.35 mm, a za finu obradu maksimalno preporučena dubina rezanja je af=0.55mm. Program (NC kod) pisati u obliku prilagodjenom za obradu na CNC strugu sa "Fanuc 0TD" upravljačkom jedinicom. Snimiti video klip koji ilustruje pripremu mašine. Osnovu za tehnološku razradu čini 3D ili 2D model koji se može preuzeti u dodatku. U sklopu tehničke dokumentacije za domaći zadatak uraditi radionički crtež ovog modela.

3D CAD model (IGES) - Link za preuzimanje

2D CAD model - Link za preuzimanje

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=163401