Vežba 21.11.2011
cncstruganje | 20 Nov, 2011, 23:18 | Vežbe - Tehničar za kompjutersko upravljanje | (304 Reads)

Izraditi kompletnu tehničko-tehnološku dokumentaciju potrebnu za definisanje tehnoloških, kinematskih i drugih parametara obradnog postupka za deo na slici.

Materijal pripremka je Č4320, maksimalna dubina rezanja za grubu obradu je agr=2mm, a za finu obradu maksimalno preporučena dubina rezanja je af=0.5mm. Program (NC kod) pisati u obliku prilagodjenom za obradu na CNC strugu sa "Fanuc 0TD" upravljačkom jedinicom.

Obrasce tehničko-tehnološke dokumentacije preuzeti sa sledeće Internet stranice - link do stranice sa tehnološkom dokumentacijom.

CAD dokument - Link do PDF dokumenta sa skicom predmeta

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=156246