Struktura NC/CNC mašine alatke
cncstruganje | 16 Okt, 2011, 23:56 | Teorijske osnove programiranja CNC strugova | (3160 Reads)

Upravljački sistem vrši zadavanje osnovnih instrukcija kretanja i ostalih potrebnih informacija neophodnih za ostvarivanje numerički upravljane obrade. On može da koriguje stvarno kretanje i uskladi ga sa željenim uvažavajući signal povratne sprege.

Pogonski sistem obezbeđuje potrebnu energiju za kretanje kinematskog sistema. U praktičnoj upotrebi su u ulozi pogonskih sistema najčešće elektromotori naizmenične i jednosmerne struje, ali i hidromotori.

Kinematski sistem obezbeđuje ostvarivanje funkcije kretanja, ali i pretvaranje jednog oblika kretanja (npr. kružno kretanje) u drugi (npr. pravolinijsko kretanje). U ulozi kinematskih sistema najčešće se sreću različiti oblici reduktora poput Harmonic Drive-a

Merni (senzorski) sistem obezbeđuje povratnu informaciju o izvršenom kretanju ili o nekom drugom parametru u funkciji od primenjenog načina upravljanja.

 

 Osnove rada elektromotora

 Princip rada elektromotora

 Harmonijski reduktor

Kuglično navojno vreteno - pretvarač obrtnog u pravolinijsko kretanje

Elektromehanički cilindri

Senzorski sistem - enkoder

5-osna CNC brusilica - demonstracija upravljačkog i kinematskog sistema

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=150988