Fascikle
Obrasci tehnološke dokumentacije CNC obrade
Planovi alata, rezanja, stezanja i druge tehnološke liste...
resources (7) | created 08 Sep, 2009

parent

parent


33083-PROGRAMSKI LIST DRUGA FORMA.gif

102 KB

1860 x 2631

33082-PROGRAMSKI LIST.gif

127 KB

1860 x 2631

33080-PLAN REZANJA KOORDINATE.gif

130 KB

1860 x 2631

33081-PLAN STEZANJA PREDMETA OBRADE.gif

97 KB

1860 x 2631

33077-PLAN OPERACIJA I ZAHVATA.gif

120 KB

1860 x 2631

33078-PLAN ALATA.gif

130 KB

1860 x 2631

33079-PLAN REZANJA HODOGRAF ALATA.gif

91 KB

1860 x 2631